YAR Û MIRAD 1

YAR Û MIRAD 1

Welî Sebrî
Roşna
Hollanda
Sal: 2021

Y A R Û M I R A D – I
Mirin xweş e bi mêr û mêrxasîyê

Roman li ser jîyana civaka kurd û têkoşîna neteweyî bi kurdîyekî zelal û xweş hatîye nivisandin.