Rêzimana Soranî

Rêzimana Soranî

W. M. Thackston
W. M. Thackston
Kurdistan