Qewlê Qiyametê

Qewlê Qiyametê

Mele Ehmedê Kurtekî
Mele Ehmedê Kurtekî
Kurdistan
Sal: 1927

Qewlê Qiyametê,

bi zimanê kurdî bi tîpên erebî ya ku di Medreseyên Kurdistanê de dihatin xebitandin hatîye nivisandin.

Ev pirtûk tevî gelek pirtûkên din ji tirsa mêtinkarên tirk ku zimanê kurdî qedexe kirine ji alîyê malbatê ve di bin erdê de hatine veşartin. Hinek ji wan bi tevayî û hinek jî nîvço riziyane.

Vê pirtûka Mele Ehmedê Kurtekî ( Ji Hêla Nordizê 1927) yek ji wan pirtûkên nîvrizyayî ye.