Nûra Elegezê

Nûra Elegezê

Dr. Eskerö Boyik
Dengê Êzîdîyan- Oldenburg
Almanya
Sal: 2004