Marê Di Tûr de

Marê Di Tûr de

Medenî Ferho
Weşanên Fêrî
Tirkîyê
Sal: 1999

Roman