Kürdistan Emirleri

Kürdistan Emirleri

Kirdistan Emirleri
Tirkîyê
Sal: 1188

Ev pirtûk li ser mîrekên Kurdistanê hatîye amade ki ye, ziman osmanî û erebî yerin

Bi tîpên erebî ye