Hey Gerilla

Hey Gerilla

Medenî Ferho
Weşanên ABeCe
Belçîka
Sal: 1994

Pirtûka Helbesta ye