Köklü Hezeyanlar

Köklü Hezeyanlar

Selım Çürükkaya
Köklü Hezeyanlar
Sal: 2010

 Köklü Hezeyanlar

Selim Çürükkaya Kasım 2010 tarihinde Hürriyet Gazetesi yazarı
Ertuğrul Özkök’ ün makalesine www. Madiya.net sitesinden yanıtlar
verdi.

Ev pirtûk di vê linkê de tê dîtin / Bu kîtap bu link üzerinden görülebilir:

https://images.app.goo.gl/5psXvdXWrN9FzYbd9