FOLKLORA KURDÎ

FOLKLORA KURDÎ

CIGERXWÎN
Roja Nû
Swêd
Sal: 1988