Êzîdiyatî Mîrzikê Zaza Fermanên Reş

Êzîdiyatî Mîrzikê Zaza Fermanên Reş

Dr. Eskerö Boyik
Dengê Êzîdîyan- Oldenburg
Almanya