DÎROKA KURDISTAN BI KURTEBIRÎ

DÎROKA KURDISTAN BI KURTEBIRÎ

Ekrem Cemil Paşa
Enstîtuya Kurdî ya Bruksel (EKB)
Belçîka
Sal: 1995
Dîrok