Dengê ROJA DÎL

Dengê ROJA DÎL

Derwêş Medenî Ferho
TIGRIS
Belçîka