DEMİRCİ KAWA VE ÇAĞDAŞ KAWA DESTANI

DEMİRCİ KAWA VE ÇAĞDAŞ KAWA DESTANI

Selım Çürükkaya
DEMİRCİ KAWA VE ÇAĞDAŞ KAWA DESTANI

Demirci Kawa ve Çağdaş Kawa Destanı 1991 Ocak Ayında Yurt Kitap Yayın tarafından
Ankara’da Yayınlanmış bir tiyatro Eseridir. Bu Tiyatro eseri ilk olarak Ceyhan cezaevini
ziyaret eden yaklaşık beş yüz tutuklu yakınına koğuşun havalandırmasında sahnelenmiş ve
resimler çekilmiştir.

Ev pirtûk di vê linkê de tê dîtin / Bu kîtap bu link üzerinden görülebilir:

https://images.app.goo.gl/5psXvdXWrN9FzYbd9