Beranê Kozê

Beranê Kozê

Medenî Ferho
Weşanên ABeCe
Belçîka
Sal: 1993

Pirtûka çîroka ye