Aponun Ayetleri

Aponun Ayetleri

Selım Çürükkaya
Aponun Ayetleri

Aponun Ayetleri

Pirtîkekî lêkolînên li ser buyer û gotinên Abdullsh Öcalan yên li Lubnanê

ji alîyê nivîskar û lêkolîner û siyasetvan Selım Çürükkaya ve hatîye amade kirin.

Ev pirtûk di malpera www.madiya.net te jî hatîye weşandin,