Elfabêya Kurdî û Bingehê Gramera Kurmancî

Elfabêya Kurdî û Bingehê Gramera Kurmancî

Celadet Alî Bedir Xan
Nefel
Swêd
Sal: 2002

Celadet Alî Bedir Xan bi vê alfabeyê bingehê alfaba kurdî ya latînî danî ye.

Bi vê pirtûkê rêzimana kurdî ya zaravayê kurmancî ji bona fêrkirinîya şagirtan amade kirîye,