ALFABE

ALFABE

M Emin Bozarslan
Sim Matbaacılık
Kurdistan
Sal: 1968

Afabeya kiurdî bi tîpên latînî ,

bi wêneyên zelal û vekirî,

bi zimanek sivik li gora hînkarîya zarokên kurd hatîye amade kirin.