Agirî 1

Rojnameyeke Mehane ya sîyasî û çandî Partîya Demokrata Kurdistana Îranê diweşîne www.kurdistanmedia.com/kurmanci/kurmanci.php Navnîşana derveyi welat: AFK B. P. 102- 75623 Paris CEDEX 13 FRANCE E-mail: rojnama_agiri@yahoo.com