Agirî 1

Agirî 1

Agirî
Derhêner: Partîya Demokrat ya Kurdistana Îranê (PDKÎ)
Fransa
Sal: 2003
Rûpel: 40
Nşçeyî, sîyasî û çandî , Rêxistinî

ojnameyeke Mehane ya sîyasî û çandî

Partîya Demokrata Kurdistana Îranê diweşîne

www.kurdistanmedia.com/kurmanci/kurmanci.php

Navnîşana derveyi welat: AFK B. P. 102- 75623 Paris CEDEX 13 FRANCE

E-mail:

rojnama_agiri@yahoo.com