ZRÎNG kurmancî 4

ZRÎNG kurmancî 4

Zrîng
Kurdistan
Sal: 2020
Rûpel: 32
Kurdî

Kovarekî mehane qerfîye û
karîkatorî ye li Kurdistanê
tê derxistin.
kovarazring@gmail.com
Aylik yaygın süreli yayın.