Zengil 3/4

Zengil 3/4

Zengil
Swêd
Sal: 1985
Rûpel: 12
Kurdî

Kovarekî qerfî ye.
Organa komita navendi ya
rexİstina TENGEZAR
Zengil zengil e,
çi bike li ci ye.
Kovara Qerfa ji du mehan
careke derdikeve. An dertê
an dernayê.
Derhêner: TENGEZAR