Zend 9

Zend 9

Zend
Tirkîyê
Sal: 2006
Rûpel: 108
Kurdî

Kovarekî kurdî, çandî ye
Derhêner: Enstîtuya Kurdî
ya Stenbolê