Zend 8

Zend 8

Zend
Tirkîyê
Sal: 2005
Rûpel: 96
Kurdî

Kovarekî kurdî, çandî ye
Derhêner: Enstîtuya Kurdî
ya Stenbolê