Zend 7

Zend 7

Zend
Tirkîyê
Sal: 2004
Rûpel: 80
Kurdî

Kovarekî kurdî, çandî ye
Derhêner: Enstîtuya Kurdî
ya Stenbolê