Zend 5

Zend 5

Zend
Tirkîyê
Sal: 1998
Rûpel: 100
Kurdî

Kovarekî kurdî, çandî ye
Derhêner: Enstîtuya Kurdî
ya Stenbolê