Zend 4

Zend 4

Zend
Tirkîyê
Sal: 1998
Rûpel: 116
Kurdî

Kovarekî kurdî, çandî ye
Derhêner: Enstîtuya Kurdî
ya Stenbolê