Zend 3

Zend 3

Zend
Tirkîyê
Sal: 1997
Rûpel: 100
Kurdî

Kovarekî kurdî, çandî ye
Derhêner: Enstîtuya Kurdî
ya Stenbolê