Zend 2

Zend 2

Zend
Tirkîyê
Sal: 1997
Rûpel: 116
Kurdî

Kovarekî kurdî, çandî ye
Derhêner: Enstîtuya Kurdî
ya Stenbolê