Zend 1

Zend 1

Zend
Tirkîyê
Sal: 1996
Rûpel: 100
Kurdî

Kovarekî kurdî, çandî ye
Derhêner: Enstîtuya Kurdî
ya Stenbolê