Yekîtîya Sosyalîst 9

Yekîtîya Sosyalîst 9

Yekîtîya Sosyalîst
Yunanistan
Sal: 1985
Rûpel: 38
Tirkî

Kovarekî siyasî şîroveyî û
rêxistinî ye.
Derhêner: Tevgera
Rizgarîya Kurdistan (TRK)
Dicle Yayınları