Yekîtîya Sosyalîst 7

Yekîtîya Sosyalîst 7

Yekîtîya Sosyalîst
Yunanistan
Sal: 1984
Rûpel: 114
Tirkî

Kovarekî siyasî şîroveyî û
rêxistinî ye.
Derhêner: Tevgera
Rizgarîya Kurdistan (TRK)
Dicle Yayınları