Yekîtîya Sosyalîst 26

Yekîtîya Sosyalîst 26

Yekîtîya Sosyalîst
Swêd
Sal: 1990
Rûpel: 52
Tirkî

Kovarekî siyasî şîroveyî û
rêxistinî ye.
Derhêner: Tevgera
Rizgarîya Kurdistan (TRK)
Dicle Yayınları