Yekîtîya Sosyalîst 22

Yekîtîya Sosyalîst 22

Yekîtîya Sosyalîst
Swêd
Sal: 1990
Rûpel: 32
Tirkî

Kovarekî siyasî şîroveyî û
rêxistinî ye.
Derhêner: Tevgera
Rizgarîya Kurdistan (TRK)
Dicle Yayınları