Yekîtîya Sosyalîst 15

Yekîtîya Sosyalîst 15

Yekîtîya Sosyalîst
Swêd
Sal: 1989
Rûpel: 28
Tirkî

Kovarekî siyasî şîroveyî û
rêxistinî ye.
Derhêner: Tevgera
Rizgarîya Kurdistan (TRK)
Dicle Yayınları