Yekîtîya Sosyalîst 13

Yekîtîya Sosyalîst 13

Yekîtîya Sosyalîst
Swêd
Sal: 1988
Rûpel: 24
Tirkî

Kovarekî siyasî şîroveyî û
rêxistinî ye.
Derhêner: Tevgera
Rizgarîya Kurdistan (TRK)
Dicle Yayınları