Yekîtîya Sosyalîst 11

Yekîtîya Sosyalîst 11

Yekîtîya Sosyalîst
Yunanistan
Sal: 1985
Rûpel: 102
Tirkî

Kovarekî siyasî şîroveyî û
rêxistinî ye.
Derhêner: Tevgera
Rizgarîya Kurdistan (TRK)
Dicle Yayınları