Yekîtîya Sosyalîst 10

Yekîtîya Sosyalîst 10

Yekîtîya Sosyalîst
Yunanistan
Sal: 1985
Rûpel: 118
Tirkî

Kovarekî siyasî şîroveyî û
rêxistinî ye.
Derhêner: Tevgera
Rizgarîya Kurdistan (TRK)
Dicle Yayınları