Yekîtîya Jinên Kurdistanê li Swêdê

Yekîtîya Jinên Kurdistanê li Swêdê

Yekîtîya Jinên Kurdistanê li Swêdê
Swêd
Sal: 2004
Rûpel: 8
Kurdî

Kovarekî agadarî, siyasî û
rêxistinî ye.
YJKurd Yekitiya Jinen
Kurdistane li Swede (YJK-S)
Navnişan: Box 15 2 18
104 65 Stockholm /Sweden