Yekîtî

Yekîtî

Yekîtî
Almanya
Rûpel: 48
Kurdî, Tirkî

Kovarekî şîroveyî, siyasî
û rêxistinî ye.
Yekîtî, Ji bo rizgarîya
netewî û civakî
Organa Weşanê ya
PartîyaKomunîst a
Kurdistanê
-Komîta Hûnanê