Yazınca 7

Yazınca 7

Yazınca
Tirkîyê
Sal: 2005
Rûpel: 82
Kurdî, Tirkî

Yazınca, çeviri, edebiyat
dergisi
Kovara werger û edebiyatê
Büed Adına Sahibi ve
Sorumlu Yazı İsleri Müdürü:
Hekim Kılıç
Yayın Türü
Yerel Süreli Yayın
Derhêner: Boğaziçi
Üniversitesi Edebiyat Külübü
(BÜEK)