Yaşam Yolu 2

Yaşam Yolu 2

Yaşam Yolu
Kurdistan
Sal: 2001
Rûpel: 60
Tirkî

Yaşam Yolu

Kültür Sanat Edebîyat Dergisi

Derhênrr: Abdullah Birkan

EV WEŞAN JI ARŞÎVA
AHMET ÇAKMAK HATÎYE