XEBAT Özel Sayı 3

XEBAT Özel Sayı 3

Xebat
Kurdistan
Sal: 1980
Rûpel: 32
Kurdî, Tirkî

Kovarekî şîroveyî, siyasî û rêxistinî ye
XEBAT, Kovara Komîteya Navendî ya:

PDKT Partîya
Demokrata Kurdistana
Tirkîyê ye.

Li Kurdistanê
bi haweyekî veşartî dihat
weşandin. Piştre li
Ewropa yê dubare hatine
çapkirin
Derhêner:

Partîya DemonrataKurdistana Tirkîyê

(PDKT/KUK/RNK)