Welat (PDKI) Hejmara Taybet

Welat (PDKI) Hejmara Taybet

Welat (PDKI)
Ewropa
Sal: 1984
Rûpel: 4
Kurdî

WELAT Kovarekesiyasî ye,
Organa Partî Demokratî
Kurdistana Iraq (PDKI) Liqê
6 Ewropa ye
Derhêner
: PDK I Liqê 6 ê
Ewropa