Wekhevî 1

Wekhevî 1

Wekhevî
Almanya
Sal: 1981
Rûpel: 98
Tirkî

Armanca herî bilind
Kovara Zanistî û Agahdarî ya
Malên Gelê Kurd
Kürt Halkevleri
– Teori ve
Enformasyon Dergisi