Wêje û Rexne 3

Wêje û Rexne 3

Wêje û Rexne
Tirkîyê
Sal: 2014
Rûpel: 252
Kurdî

Kovara rexne ya wêjeyî çar
mehî ye.
Derhêner: Davut Yeşilmen
Li ser daxwaza
berpirsîyarên weşanê,
nayêdaxistin
Hekehûn daxistinê ji
ssitemêrakin em ê
kêfxwesbibin. ji ber ku
em ê ji nû ve çap bikin