Waxt 4

Waxt 4

Waxt
Almanya
Sal: 1991
Rûpel: 12
Kurdî, Tirkî

Kovarekî çandî, hunerî û
siyasî ye.
Navnîşana têkilîyê:
Postlagerkarte 091908 E
6100 Darmstadt 11
Duitchland