Waxt 2

Waxt 2

Waxt
Almanya
Sal: 1990
Rûpel: 8
Kurdî, Tirkî

Kovarekî çandî, hunerî û
siyasî ye.
Navnîşana têkilîyê:
Postlagerkarte 091908 E
6100 Darmstadt 11
Duitchland