Ware 8

Ware 8

Ware
Almanya
Sal: 1995
Rûpel: 84
Almanî, Kurdî, Tirkî

WARE, Pêseroka Zon û Kulturê ma .
Zaza dili ve kültürü dergisi
Hîrê asmu de reyê vejina / Üç ayda
bir çıkar /

Erscheint einmal
In drei Monaten