Ware 6

Ware 6

Ware
Almanya
Sal: 1994
Rûpel: 72
Almanî, Kurdî, Tirkî

WARE, Pêseroka Zon û Kulturê ma .
Zaza dili ve kültürü dergisi
Hîrê asmu de reyê vejina / Üç ayda
bir çıkar /

Erscheint einmal
In drei Monaten