Wan 6

Wan 6

Wan
Swêd
Sal: 1993
Rûpel: 146
Kurdî

Kovarekî çandî û wêjeyî ye.
Derhêner: Yekîtîya
Nivîskarên Kurd li Swêdê.